Barn i Ullerslev

Barn i Ullerslev


Fra man fødes, til man er ung og myndig, er det vigtigt at vokse op i trygge, gode og udviklende rammer. I Ullerslev er alle pasningsmuligheder repræsenteret lige fra dagpleje til børnehave til juniorklub. Ligesom folkeskolen er en stor del af Ullerslev, så er der også mulighed for at vælge friskole i den lille landsby Langtved, som ligger tæt på Ullerslev.


Skriv dit barn op til pasning via Nyborg kommunes pladsanvisning her:


Dagplejen


Dagpleje er for børn i alderen 0-2 år. I dagplejen er barnet en del af en lille børnegruppe, der bliver passet af en dagplejer.

I Nyborg Kommune er der ca. 94 dagplejere ca. 22 i Ullerslev området. Der forefindes også private dagplejere, som kan søges via internettet.

Dagplejerne er ansat til at passe 4 faste børn i eget hjem og skal derudover kunne modtage 1 gæstebarn, dvs. max 5 børn i alt. Under den faste dagplejers fravær placeres børnene i gæstepleje i Gæstehuset, i et gæstehjem eller ved en anden dagplejer.

Åbningstiden i det enkelte dagplejehjem er på 48 timer og kan lægges i tidsrummet mellem kl. 6-18 fra mandag til fredag. Langt de fleste dagplejere åbner dog tidligt, da det er her, behovet er størst.

Myretuen er en naturbørnehave, hvor de er ude under åben himmel gennem de fire årstider. Her sanser og oplever børnene naturen på første hånd.

Åbningstider: Mandag til torsdag 06.00 til 16.50 Fredag fra 06.00-16.10

Det store dejlige område på godt 22.600 m2 rummer to dejlige skove, en stor bålhytte, to mindre bålpladser og et halvtag, hvor der søges ly, hvis vejret viser sig fra sin værste side.

Derudover er der et stort grønt område med rig mulighed for leg, læring og kreativitet. Her er der også plads og ro til fordybelse.

Myretuen er certificeret GRØNNE SPIRER, som er friluftsrådets grønne mærkningsordning for daginstitutioner, som gør en særlig indsats/arbejder mod en grønnere hverdag og sikrer at børnene oplever mere ude liv, større miljøforståelse og flere gode naturoplevelser i deres børnehavetid.

Børnehuset er et trygt lille børnehus, hvor der er tid, ro og plads til det enkelte barn og hvor vi arbejder ud fra kerneværdier som tryghed, omsorg for det enkelte barn, nærhed, nærvær, trivsel og udvikling.

Medarbejderne er alle meget engagerede, fagligt dygtige og med masser af hjertevarme og som brænder for deres arbejde.

Vi arbejder for at give børnene mange trygge, sjove, spændende timer i børnehuset og at give dem masser af gode oplevelser med ud i livet.

Daginstitutioner

 

Børn i alderen 3-5 år kan blive passet i en af Ullerslevs 3 børnehaver - Vibereden med udeafdelingen Myretuen og den private Børnehuset Ullerslev.

Vibereden er en aldersintegreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år.

Åbningstider: Mandag til fredag 06.00 til 18.00

Børnehaven er inddelt i fem grupper:

Ællingerne 0-3 årige.

Musvitterne og Mejserne 3-5 årige.

Uglerne 5-6 årige og Myretuen, som er vores naturafdeling, 3-6 årige.

Børnehavens pædagogiske linje, leg, natur og bevægelse, er gennem-gående i alle grupperne og lærings-miljøerne.  

Vibereden rummer mange store lyse og lydvenlige læringsmiljøer, to garderobe-pladser pr. barn, stor naturlegeplads med bålhytte, videnskabshytte, to ude-værksteder, mooncar/cykelbane, tre store sandkasser, legehuse, gynger, rutsjebane, kælke/trillebakke, indianer-plads, frugttræer/buske og plantekasser, så der er rig mulighed for leg, læring og kreativitet.


En kreds af Ullerslev-borgere dannede Ullerslev Børnehaveforening - var en lokalforening under Landsforeningen af Frie Børnehaver og Fritidshjem - med det formål at få oprettet børnehaver i området.
Deres anstrengelser lykkedes, og i 1971 åbnede Børnehuset, som er en selvejende instiution med tilknytning til landsforeningen.

November 2010 blev de en aldersintegreret privat daginstitution. Det betyder at de fremover er vuggestue og børnehave. Arbejdsgiver og derfor ansvarlig for ansættelse af personale.
Bestyrelsen er aktiv i deres formidling af deres arbejde i bestyrelsen, bl.a. gennem referater fra diverse møder og arrangementer.

Som en lille, privat institution kan vi give dit barn en tryg start på institutions-livet. Vi har en engageret personalegruppe som brænder for børnehuset på en helt særlig måde.​
Vi har også en stærk forældregruppe, som bidrager helt særlig grad. Nogen klipper vores hæk, andre bidrager ved aktivitetsdage, andre igen bidrager i hverdagen med børnene med hvad de nu netop har af muligheder som kan være til gavn for børnene. Netop disse ting, er det som kendetegner børnehuset. Fællesskab, tryghed og engagement.​


Skoler


Vibeskolen er en af 4 distriktsskoler i Nyborg Kommune. Det er en skole på to matrikler i henholdsvis Ullerslev og Aunslev. Der er 500 elever fra 0.-9. klasse i Ullerslev og 110 elever fra 0.-6. klasse i Aunslev. De har derfor mulighed for at tilbyde undervisning i  både  store og små fællesskaber.

Der er SFO på begge matrikler fra 0.-3. klasse. Der er desuden tilknyttet en juniorklub på begge matrikler.

Vibeskolens vision hedder ”Stiler højt, favner bredt”

Det betyder, at de har taget en beslutning om at gå på to ben. De vil dels være gode til at inkludere, dels have et godt fagligt niveau.

Vibeskolen er DGI certificeret bevægelsesskole i idræt, leg og bevægelse

Det betyder, at de har rigtig meget fokus på bevægelse i tilknytning til under-visning, pauser og fritidsaktiviteter.

Deres mål for  Vibeskolen  uddyber, hvad de mener, når de siger ”Stiler højt - favner bredt”, og binder deres vision sammen med, hvordan de tænker inkluderende undervisning og faglighed på Vibeskolen.

Mål for Vibeskolen:

Alle elever skal hver dag føle sig velkomne på Vibeskolen i fysiske rammer, der understøtter et godt læringsmiljø.

Alle elever har ret og pligt  til hver dag at deltage i pædagogiske processer, der udvikler ny faglig, personlig og social læring.

Alle elever skal hver dag føle sig som en del af det sociale fællesskab - særligt i klassen, men også i årgangen, fasen, matriklen og  på Vibeskolen.

Hos Langtved Friskole og børnehave er gode karakter eller ej to sider af samme sag. Med fokus på både det sociale og faglige skaber det det hele mennesker, der får gode karakterer - også dem af tal.

Langtved Friskole er en faglig skole med plads til bevægelse, kreative aktiviteter og udeskole, og et af vores vægtigste mål er at tilgodese det enkelte barns læringsstil.

De er en skole som sikrer, at eleverne bliver klar til det den verden, der venter dem efter endt 9. klasse, og de bliver aktive medspillere i det samfund, de er en del af.

Samtidig er de en skole, hvor fællesskabet vægtes højt. De store passer på og tager hensyn til de små. Der er fælles legeplads med børnehaven, hvilket medvirker til at skabe tryghed og fællesskab hos børnene.

På begge skoler er der SFO for børn fra 0kl. til 3.kl og ved Vibeskolen er der desuden fritidsklub fra 4kl. af. 


Vil du vide mere om, hvordan netop dine børn passer ind i Ullerslev, kan du læse meget mere på Nyborg kommunes hjemmeside , som også kan svare på uddybende spørgsmål med hensyn til pasning og skolegang.

 


AdresseUdvikling Ullerslev c/o Rune Christensen Degneløkken 57 5540 Ullerslev Denmark

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Godkend