Barn i byen

Vibeskolen er en af 4 distriktsskoler i Nyborg Kommune. Det er en skole på to matrikler i henholdsvis Ullerslev og Aunslev. Der er 500 elever fra 0.-9. klasse i Ullerslev og 110 elever fra 0.-6. klasse i Aunslev. Vi har derfor mulighed for at tilbyde undervisning i både store og små fællesskaber.

Der er SFO på begge matrikler fra 0.-3. klasse. Der er desuden tilknyttet en juniorklub på begge matrikler.

Vi har en vision for Vibeskolen, der hedder ”Stiler højt, favner bredt”

Det betyder, at vi har taget en beslutning om at gå på to ben. Vi vil dels være gode til at inkludere, dels have et godt fagligt niveau.

Vibeskolen er DGI certificeret bevægelsesskole i idræt, leg og bevægelse

Det betyder, at vi har rigtig meget fokus på bevægelse i tilknytning til under-visning, pauser og fritidsaktiviteter.

Vores mål for Vibeskolen uddyber, hvad vi mener, når vi siger ”Stiler højt - favner bredt”, og binder vores vision sammen med, hvordan vi tænker inkluderende undervisning og faglighed på Vibeskolen.

Mål for Vibeskolen

Alle elever skal hver dag føle sig velkomne på Vibeskolen i fysiske rammer, der understøtter et godt læringsmiljø.

 

Alle elever har ret og pligt til hver dag at deltage i pædagogiske processer, der udvikler ny faglig, personlig og social læring.

 

Alle elever skal hver dag føle sig som en del af det sociale fællesskab - særligt i klassen, men også i årgangen, fasen, matriklen og på Vibeskolen.

 

I kan læse meget mere om Vibeskolen på vores hjemmeside www.vibeskolen.dk

 

Her kan I også klikke på et link, så I kan høre Vibeskolesangen, som fortæller rigtig meget om, hvad Vibeskolen er for en skole.

LUFT - LIV - LEG

Barn i Ullerslev

At være barn i Ullerslev er en rigtig god smutvej til frisk luft, røde kinder og mange trygge oplevelser.

Der er rigtig mange pasningsmuligheder at vælge mellem:

Den offentlige dagpleje:

http://www.nyborg.dk/da/Borger/B%C3%B8rn-unge-og-familie/B%C3%B8rn-0-til-6-%C3%A5r/Dagplejen

Den private dagpleje: Der er flere private dagplejere i Ullerslev-området, som kan findes ved søgning på nettet.

VIBEREDEN

Vibereden er en aldersintegreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år.

 

Åbningstider:

Mandag til fredag 06.00 til 18.00

 

Børnehaven er inddelt i fem grupper:

 

Ællingerne 0-3 årige.

 

Musvitterne og Mejserne 3-5 årige.

 

Uglerne 5-6 årige og Myretuen, som er vores naturafdeling, 3-6 årige.

 

Børnehavens pædagogiske linje, leg, natur og bevægelse, er gennem-gående i alle grupperne og lærings-miljøerne.

 

Vibereden rummer mange store lyse og lydvenlige læringsmiljøer, to garderobe-pladser pr. barn, stor naturlegeplads med bålhytte, videnskabshytte, to ude-værksteder, mooncar/cykelbane, tre store sandkasser, legehuse, gynger, rutsjebane, kælke/trillebakke, indianer-plads, frugttræer/buske og plantekasser, så der er rig mulighed for leg, læring og kreativitet.

MYRETUEN

Myretuen er en naturbørnehave, hvor de er ude under åben himmel gennem de fire årstider. Her sanser og oplever børnene naturen på første hånd.

 

Åbningstider:

Mandag til torsdag 06.00 til 16.50 Fredag fra 06.00-16.10

 

Det store dejlige område på godt 22.600 m2 rummer to dejlige skove, en stor bålhytte, to mindre bålpladser og et halvtag, hvor der søges ly, hvis vejret viser sig fra sin værste side.

 

Derudover er der et stort grønt område med rig mulighed for leg, læring og kreativitet. Her er der også plads og ro til fordybelse.

 

Myretuen er certificeret GRØNNE SPIRER, som er friluftsrådets grønne mærkningsordning for daginstitutioner, som gør en særlig indsats/arbejder mod en grønnere hverdag og sikrer at børnene oplever mere ude liv, større miljøforståelse og flere gode naturoplevelser i deres børnehavetid.

BØRNEHUSET

Børnehuset er et trygt lille børnehus, hvor der er tid, ro og plads til det enkelte barn og hvor vi arbejder ud fra kerneværdier som tryghed, omsorg for det enkelte barn, nærhed, nærvær, trivsel og udvikling.

 

Medarbejderne er alle meget engagerede, fagligt dygtige og med masser af hjertevarme og som brænder for deres arbejde.

 

Vi arbejder for at give børnene mange trygge, sjove, spændende timer i børnehuset og at give dem masser af gode oplevelser med ud i livet.

VIBESKOLEN

Ullerslev er en by på det østlige Fyn med 2.770 indbyggere (2016), beliggende i Ullerslev Sogn.

Den ligger i Nyborg Kommune og tilhører Region Syddanmark. Fra Ullerslev er der 10 kilometer til Nyborg og 20 kilometer til Odense.

Der går hovedvej gennem byen og motorvejen over Fyn går cirka 1 km syd for byen, ligesom jernbanen mellem Sjælland og Jylland passerer.

Kilde: Wikipedia